Home Tin tức tổng hợp Sản xuất, chế biến sản phẩm ocop tạo việc làm cho hàng chục hộ dân ở Kim Liên