Home Sự kiện Bộ sản phẩm OCOP tiêu biếu của tỉnh Nghệ An vinh dự có mặt tại trung tâm hội nghị quốc tế ICC